اطلاعیه شماره 1

احتراما ، به استحضار می رساند کلیه کاربران موظف می باشند فایل های کاربردی مرتبط با حوزه فعالیتشان  را از روی Desktop و یا Mydocument  به پارتیشنی غیر از C و داخل فولدری به اسم دلخواهشان منتقل نمایند و سپس هر از چندگاهی برروی فلش و یا CD  کپی نموده تا در زمان وقوع مشکلات احتمالی اطلاعاتشان محفوظ باشد.

بدیهی است مسئولیت عدم انجام امور مذکور برعهده کاربرهر واحد می باشد .

                                                                                                                    با تشکر
                                                                                                                   واحد IT