اطلاعیه شماره 2

قابل توجه کلیه واحد های مرکز

احتراما، در ارتباط با درخواستهای خرید کامپیوتر و ملزومات جانبی، خواهشمند است کلیه واحدها درخواست های مورد نیاز خود را از طریق سیستم برید ( از طریق مدیریت ) به واحد آی تی ارسال نموده تا پس از بررسی کارشناسی و تایید نسبت به تهیه آنها اقدام گردد.

                                                                 با تشکر
                                                                 واحد IT