اطلاعیه نهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - آبان 91نهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

" آشنايي با مفاهيم و روشهاي آينده نگاري"
“Introduction to foresight concepts and methods”
سخنران: مهندس حنفيان   
عضو هيأت علمي دانشكده


زمان: روز دوشنبه مورخ  29/8/91  از ساعت 11:30   لغايت 12:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                        

 

واحد پژوهش