Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 05 بهمن 1395

درخواست های تغییر تاریخ امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

« اطلاعیه شماره یک»
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درخواست های تغییر تاریخ امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 درصورت دارا بودن کلیه شرایط ذیل،قابل بررسی می باشد:
1)تداخل ساعت یا روز امتحان داشته باشند (در یک ‌روز 2 امتحان یا بیشتر داشته باشند)
2) اخذ موافقت کتبی کلیه دانشجویان کلاس.
3)اخذ موافقت کتبی استاد درس مربوطه.
4)اخذ موافقت مدیر گروه مربوطه.
5) تاریخ جدید پیشنهادی امتحان در بازه امتحانات ( 25/10/95 لغایت 7/11/95 ) باشد.
6)درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 13/10/95 تحویل مدیر محترم آموزش نمایند.
لازم بذکر است به درخواست هایی که دارای شرایط فوق نباشد و بعد از تاریخ فوق الذکر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد

اداره خدمات آموزشی
8/10/95