ثبت نام شرکت کنندگان در آزمون Language Proficiency Rating - L.P.R

پرکردن تمام موارد ذیل باعث صرفه جویی در وقت شما در روز مصاحبه خواهد شد زیرا باعث می شود فرمهای شما بصورت الکترونیکی در روز مصاحبه آماده شوند و نیازی به صرف وقت جهت پرکردن فرمها بصورت دستی در روز مصاحبه نخواهید داشت ضمن آنکه مارا در برنامه ریزیهای بعدی بصورت بهینه یاری خواهد نمود . پس ممنون میشویم تا تمامی موارد را نیز در همین صفحه تکمیل نمایید

لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.

Candidate's Information

لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل فرمائید.
yyyy/dd/mm

Educational Background

Specify Training Completed During The Last 3 Years

Professional Background

Invalid Input
0 ریال
لطفاکد امنیتی را درست وارد نمایید