اتصال به شبکه فیبر نوری کشور

  با یاری خداوند و آماده سازی بستر های سخت افزاری  و پی گیریهای مکرر اداری _ فنی از شرکت مخابرات و شرکت فرودگاهها، سرانجام یکی از ضروری ترین زیرساختهای فناوری دانشکده که اتصال به شبکه فیبر نوری کشوری از طریق مخابرات می باشد برقرار گردیده انشاالله درآینده نزدیک ارتباط اینترانتی / اینترنتی پرسرعت دربستر فوق جهت استفاده کلیه همکاران و دانشجویان صنعت هوانوردی ایجاد گردد،
امید است در راه پیشبرد اهداف دانشکده  همواره کوشا باشیم .