دوازدهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - اسفند 91دوازدهمين سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.


عنوان:

" كاربرد نرم¬افزار Assembly Process در صنايع هوايي"
“Application of Assembly Process Software in Aviation industry”

سخنران:  مهندس سروش ولي نيا
زمان: سه شنبه مورخ 91/12/08  از ساعت 11:30 لغايت 13
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                            


            واحد پژوهش