همایش ملی رویکردهای میان رشته ای در ارتباطات هوانوردی

 

اولین همایش ملی رویکردهای میان رشته ای در ارتباطات هوانوردی 31 مردادماه 96

1St National Symposium on Interdisciplinary Approaches to Aviation English (22 August 2017)

ثبت نام در همایش 

 

960522 photo 2017 08 13 08 40 19