ثبت نام دوره های مبتني بر قوانين آژانس ایمنی هوانوردي اروپا (EASA)

در جهت پياده سازي قوانين جديد توسط سازمان هواپيمايي كشوري مبتني بر قوانين آژانس ایمنی هوانوردي اروپا (EASA) ضرورت آموزش اين قوانين در بخشهاي مختلف صنعت به شكل روز افزون به چشم مي­خورد و به همين دليل دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري با تایید سازمان هواپيمايي كشوري دوره­هايي را براي حوزه هاي مختلف اين قوانين برنامه ريزي نموده است.

كلاسها براي روزهاي مياني هفته (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه­ها) و از ساعت 15 تا 19 برنامه ريزي شده­ اند.


ثبت نام اینترنتی 

 

جدول زمانبندي اجراي دوره ها مطابق جدول پيوست مي­باشد
عنوان دوره و نام مدرس ساعت دوره سرفصل دوره زمان اجرای دوره هزینه دوره هر نفر )ریال)
الزامات تداوم صلاحیت پروازی (بازآموزی)

Part-M (recurrent)

آقای مهندس صابری

20 1.Definition 

2. Record-Keeping 

3.Continuing Airworthiness 

4. Maintenance Program me

5. Exemption

 6. Maintenance Organization 

7. Air Worthiness Review Certificate 

8. Continuing Airworthiness Management Organization 

9. Revocation Suspension and Limitation 

10. Findings

آذر ماه (روزهای 19، 21، 26، 28 و 29 ) 4,000,000
الزامات عملیاتی هواپیما

Part ops (A) (Initial)

آقای مهندس ضیایی

50 1.    Aviation Regulation 

2. A.O.C 

3. Ramp Inspection

 4.Definition 

5. Oversight Capabilities 

6. Flight time limitation 

7. Air operation 

8. M.E.L 

9. Flight and cabin crew training 

10. security

دی ماه (3، 4، 5، 10، 11، 12، 17، 18، 19، 24، 25 و 26) 9,200,000
الزامات

EASA Air crew licensing

آقای کاپیتان اسماعیل زاده

40 1.    Aviation Regulation

 2. Definition 

3. F.C.L 

4. Part cabin crew 

5. Part- med 

6. Training course 

7. Skill Test 

8. Part-ARA 

9. Part-ora

بهمن ماه (1، 2، 3، 8،9، 10، 15، 16 و 17) 6,200,000