اطلاعیه های برگزاری امتحانات پایان ترم و تجدیدی دروس زبان 1، زبان 2 و زبان 3

امتحانات پایان ترم  دروس زبان (1)، زبان (2) و زبان (3) دانش پذیران دوره های آزاد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 روز دوشنبه مورخه 25/10/96 از ساعت 15-30/13 در سالن امتحانات به شرح ذیل برگزار می گردد.

                                                                                                                  
ردیف نام درس نام استاد کد دوره
1 زبان (1) خانم هزار جریبی گروه (1) AP 9607
2 زبان (1) آقای شافعی EE 9607
3 زبان (1) آقای عمران گروه (2) AP 9607
4 زبان (2) خانم هزار جریبی AP9511
5 زبان (3) آقای اسلامی  EE 9507
6 زبان (3) آقای اسلامی AP 9507