اطلاعیه مرتبط با دانشپذیران دوره های آزاد

با توجه به ضوابط به زودي تمام اطلاع رساني هاي دانشكده از طريق كانال اطلاع رساني آن در پيام رسان سروش انجام مي شود. جهت اطلاع از آخرين اخبار و آگهي هاي واحد آموزش هاي آزاد به نشاني ما در پيام رسان سروش مراجعه فرماييد @catcacir