یازدهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - دی 91یازدهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

" طراحي و محاسبه سيستم خنك¬كاري توربين"
“Design and calculation of the turbine cooling system”

سخنران: دکتر اسدالهی  
عضو هیئت علمی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری


زمان: سه شنبه مورخ  12/10/91 از ساعت 11:30 لغايت 12:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                        

 

واحد پژوهش