اطلاعيه و قوانين جديد مربوط به آزمونهاي فني سازمان هواپيمايي كشوري

اطلاعیه

 

درصورت آمادگی، جهت ثبت نام و شرکت درآزمونهای B1.1 و B2 بصورت ماژولی، به آقای ملکی مراجعه نمایید.

 

قوانین جدیدآزمونهای فنی(B1.1وB2 )بصورت ماژولی


طبق قوانین جدید سازمان هواپیمایی کشوری بخش 66 ، فارغ التحصیلان دوره آزاد بلندمدت و تطبیقی میبایست پس از قبولی در آزمونهای ماژولی سازمان بمدت 2 سال در یک شرکت هواپیمایی به کسب تجربه بپردازند تا بتوانند جهت دریافت گواهینامه B1 یا B2 خود از سازمان اقدام نمایند .
فارغ التحصیلان آکادمیک (کاردانی تعمیر و نگهداری و اویونیک) و فارغ التحصیلان قدیمی دوره آزاد که گواهینامه B1 یا B2 دریافت نکرده اند میبایست پس از قبولی در آزمونهای ماژولی سازمان بمدت 3 سال در یک شرکت هواپیمایی به کسب تجربه بپردازند تا بتوانند جهت دریافت گواهینامه B1 یا B2 خود از سازمان اقدام نمایند .
در صورتیکه متقاضی در آزمون مردود شده ، غیبت و یا تقلب کرده باشد و بخواهد در امتحان مجدد ثبت نام نماید میبایست شرایط زیر محیا باشد :
برای ثبت نام مجدد در آزمون فاصله زمانی امتحان بعدی از زمان امتحان قبلی میبایست 90 روز گذشته باشد .
اگر متقاضی به صورت پیوسته 3 بار مردود شده باشد زمان امتحان بعدی آن میبایست یکسال بعد از آخرین امتحان باشد .
برای وضعیت تقلب ، فاصله زمانی امتحان بعدی از امتحان قبلی میبایست یکسال باشد .