تاريخ آزمون كتبي B2

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 سپهر ذوالنوری
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 حجت عبدولی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 جواد بازرگان
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 محسن کاظمی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 لادن اکبری
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 سیدمحمدحسین میر شفیعی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 امید شیر محمدی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 فرشاد قیاسوند
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 حامد شکوری
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 محسن موسویان ارفع
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B2 ساسان یارحمدی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B2 سینا پورخطائی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B2 حمید سقا
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B2 مجید نظری
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B2 اسماء اصانلو
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B2 محمدرضا زمانی نژاد
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B2 رحیم صابرپور
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B2 وحید علیرضایی
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B2 نوید پورمجیب