منبع سوالهاي آزمون ماژولي B1.1 و B2 سازمان هواپيمايي كشوري

اطلاعیه درخصوص منبع سوالهای آزمون B1.1وB2سازمان هواپیمایی کشوری
مبنای سوالهای آزمون B1.1 و B2 ،سرفصلهای Part66 و کتب مربوطه می باشد و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ منبع سوالی را به عنوان مرجع آزمون خود معرفی نکرده است با این حال نمونه سوالهای قبلی سازمان هواپیمایی کشوری و نمونه سوالهایی منطبق بر Part66 اروپایی وجود دارد که بعضا در اختیار انجمن علمی دانشکده نیز میباشد و دانشپذیران محترم میتوانند برای تهیه آنها به انجمن علمی دانشکده مراجعه نمایند.