درخواست نيرو جهت تكميل كادر پرسنلي در شهر رامسر- هلدينگ گردشگري ليان

فارغ التحصیلان بومی استان مازندران .....

مهلت ثبت نام تا پایان فروردین ماه 93