Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 17 فروردين 1399

دعوت به همکاری - شرکـت هواپیمایی معـراج

«اطلاعیـه»
شرکـت هواپیمایی معـراج تعـدادی از آقایان فارغ‌التحصیل دانشکده که دارای B1 و B2 از سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشند را دعوت به همکاری می‌نماید. تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه از الزامات می‌باشد.
      علاقمندان برگ درخواست و رزومه خود را تحویل دفتر معاونت آموزشی نمایند و از مراجعه و پیگیری انفرادی به شرکت مزبور اجتناب نمایند. بدیهی است صرفاً معرفی افراد از سوی دانشکده مورد قبول شرکت هواپیمایی معراج است.