Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 17 فروردين 1399

آگهي استخدام شرکت پنها

پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده با مسئولين شركت پنها ، مقرر گرديده تعداد محدودي از دانشجويان عزيز را به شرط دارا بودن مدرك B1 و B2 و همچنين داراي كارت پايان خدمت و يا معافيت را استخدام نمايند. لذا مقتضي است در اسرع وقت و حداكثر تا تاريخ 95/2/29 با همراه داشتن رزومه مربوطه به حراست دانشكده مراجعه نمايند .
شماره هاي تماس :
                        66047873     و      2903