انعقاد تفهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)

تفاهم نامه هما
به منظور گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی و استفاده از پتانسیل های طرفین در جهت حل مشکلات و معضلات علمی و تحقیقاتی در صنعت هوانوردی کشور و تلاش در جهت بالا بردن توان ملی و نیل به خود کفایی در تاریخ  ۱۴۰۰/۱/۳۰ تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی مابین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور به امضا رسید.