امبرائر حضور خود را در بازار هوانوردي خاورميانه افزايش مي دهد

امبرائر حضور خود را در بازار هوانوردي خاورميانه افزايش مي دهد

شركت برزيلي امبرائر، كه يكي از معتبرترين سازندگان جت هاي منطقه اي به شمار مي رود، در نظر دارد تعداد هواپيماهاي خود را در منطقه خاورميانه به دو برابر ميزان كنوني افزايش دهد.

به گزارش گلف نيوز، در حدود 84 درصد از هواپيماهاي عملياتي موجود در ناوگان هوايي كشورهاي خاورميانه ظرفيتي بيشتر از 120 نفر دارند كه اين امر، فرصتي استثنايي براي امبرائر جهت افزايش حضور خود در بازار هوانوردي منطقه است.

امبرائر سازنده جت هاي 30 تا 120 نفره است و در سال هاي اخير، جت هاي "كلاس اي" اين شركت با استقبال شركت هاي هواپيمايي مواجه شده است، به گونه اي كه هم اكنون خطوط هوايي خاورميانه 65 فروند از اين هواپيماها را در اختيار دارند و جت هاي مذكور، در كنار ايرباس 320، جايگاه خوبي را در پروازهاي منطقه اي اين شركت ها دارد