فرودگاه بين المللي ابوظبي سي سالگي اش را جشن گرفت

فرودگاه بين المللي ابوظبي سي سالگي اش را جشن گرفت

در سي امين سالروز افتتاح فرودگاه بين المللي ابوظبي، مديران، پرسنل و مهمانان اين گذرگاه هوايي، موفقيت هاي فرودگاه را در سه دهه ارائه خدمات هوانوردي جشن گرفتند.

به گزارش گلف نيوز، اين فرودگاه در سال 1982 افتتاح شد و از آن روز، به بيش از 126 ميليون مسافر هوايي خدمات ارائه كرده است.

البته، فرودگاه قديمي شهر ابوظبي در منطقه البطين واقع بود كه در سال 1969 به بهره برداري رسيده بود، اما با رونق تجاري و گردشگري ابوظبي، فرودگاه جديد در 38 كيلومتري اين شهر ساخته و فرودگاه ابوظبي به آنجا منتقل شد.

هم اكنون 53 شركت هواپيمايي معتبر در اين فرودگاه مستقر هستند كه به 85 فرودگاه در 49 كشور جهان پرواز مي كنند.