بحرين اير راهبرد بازاريابي خود را تغيير مي دهد

بحرين اير راهبرد بازاريابي خود را تغيير مي دهد

مدير اجرايي جديد خطوط هوايي بحرين اير گفت: اين شركت هواپيمايي با تغيير راهبرد بازاريابي خود در نظر دارد به "جايگاهي ويژه" در بازار هوانوردي دست يابد.

به گزارش گلف نيوز، "ريچارد نوتال" با بيان اين مطلب افزود: ما به تدريج در حال افزايش نفوذ كمي و كيفي خود در بازارهاي هوانوردي هستيم و در نظر داريم بحرين اير را به يك "برند" ويژه در صنعت هواپيمايي تبديل كنيم.

وي مدعي شد:  بازار هوانوردي جاي "ارزان قيمت" بودن نيست و هواپيمايي بحرين اير به رغم برخورداري از ناوگان مدرن ايرباس 320 و 319، در نظر دارد تا دو سال آينده، هواپيماهاي مدرن تري را وارد ناوگان نمايد.