سود ايرآسيا در سه ماه نخست سال جاري ميلادي افزايش داشت

سود ايرآسيا در سه ماه نخست سال جاري ميلادي افزايش داشت
شركت هواپيمايي اير آسياي مالزي، كه بزرگ ترين شركت هواپيمايي كم هزينه آسيا محسوب مي شود، از افزايش سوددهي اين شركت در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي خبر داد.
به گزارش رويترز، در سه ماه نخست سال جاري ميلادي، سود خالص قبل از كسر ماليات اير آسيا، 212 ميليون رينگيت (معادل 67 ميليون دلار) بوده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته درحدود 5 درصد افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، سود پس از كسر ماليات نيز با يك درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به 172 ميليون رينگيت (54 ميليون دلار) رسيده است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: درآمد ايرآسيا نيز در اين دوره، 11 درصد افزايش داشت و به يك ميليارد و 170 ميليون رينگيت (371 ميليون دلار) رسيد.