تغيير ساختار در گلف اير موجب صرفه جويي در هزينه ها شد

تغيير ساختار در گلف اير موجب صرفه جويي در هزينه ها شد
گلف ديلي گزارش داد: پس از انجام برخي كارهاي ابتكاري كه منجر به نوعي تغيير ساختار در چارت سازماني گلف اير شد، اين شركت هواپيمايي موفق گرديد در حدود 5/25 ميليون دينار بحرين (62/67 ميليون دلار) در هزينه هاي خود صرفه جويي كند.

بر اساس اين گزارش، اين صرفه جويي نتيجه راهبردهاي تجاري جديد گلف اير است كه از سال 2010 در پيش گرفته شده و نتايج مثبتي در زمينه كنترل هزينه ها داشته است.

گفتني است افزايش بهره وري پرسنل و كاهش هزينه ها در سال گذشته موجب شد اين شركت هواپيمايي كه در آستانه ورشكستگي قرار گرفته بود، در حدود 12 درصد در هزينه هاي خود صرفه جويي كند.