ياتا: وخامت اوضاع اقتصادي تبعات نامطلوبي بر ترافيك بار و مسافر گذاشته است

ياتا: وخامت اوضاع اقتصادي تبعات نامطلوبي بر ترافيك بار و مسافر گذاشته است
انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: آمار جهاني ترافيك هوايي در ماه مه، بيانگر كاهش محسوس تقاضا براي سفرهايي هوايي است كه دليل اين امر، وخامت روز افزون شرايط اقتصادي است.

به گزارش رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا، هر چند تقاضا براي سفرهاي هوايي در ماه مه سال جاري با افزايش 5/4 درصدي همراه بود، اما رشد ترافيك مسافري در مقايسه با ماه آوريل، بسيار ناچيز و در حد صفر بود.
اين در حالي است كه ظرفيت ها در بخش مسافري در حدود چهار درصد رشد داشت و ضريب حمل بار پايين تر از رقم تاريخي 6/77 درصد ايستاد كه در ماه آوريل به ثبت رسيده بود.

بر اساس اين گزارش، تقاضا براي حمل و نقل فريت در ماه مه، 9/1 درصد رشد داشت، اما در مقايسه با آوريل سال جاري، شاهد افت 4/0 درصدي بود.

اين گزارش حاكي است: از ابتداي آوريل سال جاري، ترافيك فريت فقط 5/1 درصد افزايش داشته است. اين در شرايطي است كه ضريب حمل بار در اين ماه، بدون هيچ گونه تغيير خاصي نسبت به ماه گذشته، در رقم 3/45 ثابت ماند، اما اين ميزان، نسبت به ماه آوريل سال ماقبل، با كاهش 2/1 درصدي همراه بود.

مدير كل ياتا در اين خصوص گفت: صنعت هواپيمايي صنعت بسيار حساسي است و تاثير نوسانات اقتصادي بر آن، بسيار زياد است.

"توني تيلور" افزود: هر چند كاهش نسبي نرخ سوخت مي تواند خبر خوبي براي اين صنعت باشد، در عين حال احتمال وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي اروپا، از شيريني اين خبر مي كاهد.

وي خاطرنشان كرد: وضعيت اقتصادي اصلا مناسب نيست و تبعات آن را مي توان در كاهش تقاضا براي سفرهاي هوايي و افت ترافيك بار هوايي مشاهده كرد كه اين امر، سودآوري صنعت هواپيمايي را كاملا تحت الشعاع قرار مي دهد.

تيلور در پايان گفت: انتظار مي رود صنعت هواپيمايي بتواند در سال 2012 ميلادي به درآمد 631 ميليارد دلاري و سود خالص سه مليارد دلاري دست يابد كه در صورت تحقق اين امر، حاشيه سود آن رقم ناچيز 5/0 درصد خواهد بود.