افزايش ماليات ها موجب كاهش ورود گردشگران خارجي به اسپانيا خواهد شد

افزايش ماليات ها موجب كاهش ورود گردشگران خارجي به اسپانيا خواهد شد
رويترز گزارش داد: با ادامه بحران مالي و ركود اقتصادي در كشورهاي اروپايي، مسافران و گردشگرانی که مقصدشان اسپانیاست، باید نسبت به گذشته مالیات بیشتری بپردازند.

به گزارش یورونیوز، اقتصاد بحران زده اسپانیا كه نیاز مبرمي به تزريق سرمایه دارد، در تلاش است با کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها، كسري بودجه هنگفت خود را جبران نمايد.

جالب اين كه اسپانیا مالیات مذکور را از شرکت های هواپیمایی مطالبه می‌کند و شرکت های هواپيمايي نيز هزينه هاي مذكور را به مسافران تحميل مي كنند.

اين در حالي است كه شرکت های ارزان قيمتي مانند راین ایر از این تصمیم دولت اسپانیا ناراضی هستند و پيش بيني مي شود در صورت ادامه اين شرايط، میزان ورود گردشگران خارجي به اسپانيا تا 40 درصد كاهش يابد.