نبض بازار شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت اروپا در اختيار ايزي جت است

نبض بازار شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت اروپا در اختيار ايزي جت است
رويترز گزارش داد: شرکت هواپیمایی ارزان قیمت ایزی جت انگلیس با رشد مطلوبي كه در سال هاي اخير داشته است، به تدريج حضور خود را در بازار هوانوردي اروپا پر رنگ تر مي كند.
بر اساس اين گزارش، سهم شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت در بازارهاي اروپا از 4/31 درصد در سال 2008 ميلادي به 9/35 درصد در سال 2011 افزايش يافته و ايزي جت موفق شده است با كنترل هزينه ها و بازاريابي بهتر، بر ساير شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت پيشي بگيرد.