به رغم ادامه بحران مالي، رايان اير اميدوار به كسب سود خوبي است


به رغم ادامه بحران مالي، رايان اير اميدوار به كسب سود خوبي است
شركت هواپيمايي رايان اير ايرلند كه عنوان بزرگترين شركت هواپيمايي ارزان قيمت اروپا را يدك مي كشد، از افزايش 25 درصدي سود پس از كسر ماليات خبر داد.
به گزارش رويترز، رايان اير در حالي به سود 503 ميليون پوندي دست مي يابد كه اين شركت درسال گذشته ميلادي تنها موفق به كسب سود 401 ميليون پوندي شده بود.
بر اساس اين گزارش، "مايكل الري"، مدير عامل رايان اير، به رغم ابراز خرسندي از موفقيت شركت تحت مديريت اش، سال 2013 را سال سختي براي خطوط هوايي پيش بيني كرد و افزود: درسال آتي، با افزايش بهاي سوخت و ادامه بحران در حوزه يورو، سود صنعت هواپيمايي تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
بر اساس اين گزارش، رايان اير در سال جاري شاهد افزايش 19 درصدي درآمد تا چهار ميليارد و 320 ميليون يورو و 5 درصد افزايش ترافيك مسافري تا 75 ميليون و 800 هزار نفر بوده است.
اين شركت هواپيمايي به منظور كنترل هزينه ها در نظر دارد در زمستان سال آتي نيز مانند زمستان گذشته، 80 فروند از بوئينگ هاي خود را زمين گير كند.
در همين راستا، هواپيماهاي بوئينگ رايان اير به منظور كاهش ميزان پرداخت تعرفه هاي فرودگاهي در فرودگاه هاي استند استد و دوبلين مستقر خواهند شد.
اين در حالي است كه با وجود كاهش تعداد هواپيماها، اين شركت هواپيمايي پيش بيني كرده است در سال جاري 79 ميليون مسافر را جابه جا نمايد و به  سود 440 ميليون يورويي دست يابد.