شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز باز هم تعديل نيرو مي كند


شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز باز هم تعديل نيرو مي كند
بريتيش ايرويز كه به تازگي سهام شركت هواپيمايي "بي. ام. آي" را خريداري كرده است، در صدد است تا 1200 از نيروهاي اين شركت متضرر را تعديل نمايد.
به گزارش رويترز، "بي. ام. آي" كه در دسامبر سال گذشته به گروه خطوط هوايي بين المللي (مادر بريتيش ايرويز) واگذار شد، در حدود 2700 پرسنل دارد كه در فرودگاه هاي مختلف جهان فعاليت مي كنند.