فرودگاه دبي در ژوئيه سال جاري موفق به ثبت يك ركورد تاريخي شد

فرودگاه دبي در ژوئيه سال جاري موفق به ثبت يك ركورد تاريخي شد
در ماه ژوئيه سال جاري، پنج ميليون و 100 هزار نفر از فرودگاه بين المللي دبي جابه جا شدند كه اين ميزان ترافيك ماهيانه، در تاريخ فعاليت اين فرودگاه بي سابقه بوده است.
به گزارش رويترز، تردد اين تعداد مسافر علاوه بر ثبت يك ركورد تاريخي، موجب شد ترافيك مسافري اين فرودگاه در ماه ژوئيه، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، شش درصد افزايش داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، رشد ترافيك مسافري فرودگاه دبي كه در ماه ژوئن به 16 درصد رسيد، در ماه ژوئيه متوقف شد كه دليل آن، مصادف شدن اين ماه با مبارك رمضان اعلام شده است.
اين گزارش حاكي است: در ماه ژوئيه، 204 هزار و 510 تن كالا از اين فرودگاه جابه جا شد كه اين ميزان، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 2/6 درصد افزايش داشت.
"پل گريفيتس"، مدير اجرايي فرودگاه هاي دبي، در اين خصوص گفت: حجم ترافيك ماه ژوئيه به اين معناست كه در هر دقيقه از شبانه روز، پذيراي 112 مسافر بوده ايم.
وي خاطرنشان كرد: تا سال 2018، عمليات توسعه فرودگاه بين المللي دبي به پايان خواهد رسيد كه اين امر، امكان پذيرش 170 مسافر در دقيقه را براي ما فراهم خواهد كرد.