آسمان نجف اشرف به روي پروازهاي هواپيمايي بحرين بسته شد

آسمان نجف اشرف به روي پروازهاي هواپيمايي بحرين بسته شد
سخنگوي شوراي استان نجف گفت: فرودگاه بین المللی نجف اشرف از پنجشنبه هفته گذشته هواپيماهاي خطوط هوايي گلف اير بحرين را پذيرش نمي كند.
"محمد الخزاعی" كه در جمع خبرنگاران رسانه ها صحبت مي كرد، با بيان اين مطلب افزود: این تصمیم براي اعلام همبستگی با ملت ستمديده بحرین اتخاذ شده است.
وی افزود: هیئت مدیره فرودگاه بین المللی نجف اشرف تصمیم گرفت که در راستای تبيين مواضع ملت عراق و اداره مستقل این استان، با شرکت هواپیمایی گلف اير همکاری ننمايد و به همين دليل، از نشستن هواپیماهای شركت مذكور در فرودگاه نجف ممانعت مي كند.