فرصت هاي خوبي فراروي گروه هاي عمران فرودگاهي قرار دارد

فرصت هاي خوبي فراروي گروه هاي عمران فرودگاهي قرار دارد
مدير گروه عمراني وينسي فرانسه گفت: انتظار مي رود در دو سال آينده فرصت هاي كاري بهتري فراروي شركت هاي عمران فرودگاهي گشوده شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، "خاوير هويلارد" با بيان اين مطلب افزود: برخي از كشورهاي اروپايي مانند پرتغال، يونان و اسپانيا به دليل مشكلات مالي شديدي كه دارند، قطعا اقدام به تسريع خصوصي سازي زير ساخت هاي هوانوردي خود خواهند كرد كه اين امر، فرصت خوبي براي سرمايه گذاري شركت هاي عمران فرودگاهي است.
وي يادآور شد: برخي اعتبارات تخصيص يافته به توسعه زير ساخت هاي هوانوردي نيز عملا در اختيار اين صنعت قرار داده نشده است كه همين مساله نيز مي تواند از عوامل نياز به سرمايه گذار خصوصي تلقي شود.
هويلارد با اشاره به وضعيت فرودگاه بروكسل و لندن سيتي گفت: به عنوان مثال، گروه مك كواري كه در فرودگاه بروكسل سرمايه گذاري كرده، در چند ماه اخير، بودجه خاصي به اين فرودگاه تزريق نكرده است كه اين امر مويد ارزيابي ما از شرايط است.
گفتني است گروه وينسي علامه شديدي به همكاري با شركت هاچتيف آلمان دارد كه از سال گذشته، به بهانه وخامت اوضاع اقتصادي، تصميم گرفته است برخي امتيازات فرودگاهي را واگذار نمايد.