اير اينديا پروازهاي دبي را با دريم لاينر 787 انجام مي دهد

اير اينديا پروازهاي دبي را با دريم لاينر 787 انجام مي دهد
خطوط هوايي اير اينديا اعلام كرد: اين شركت هواپيمايي از 26 سپتامبر سال جاري، كليه پروازهاي مسير دهلي-دبي-دهلي را با استفاده از دريم لاينر بوئينگ انجام خواهد داد.
به گزارش رويترز، ايراينديا پس از خطوط هوايي آناي ژاپن و اتيوپي ايرلاينز، سومين شركت هواپيمايي است كه در ناوگان خود از بوئينگ 787 استفاده مي كند.