الباكر: توسعه فرودگاه هيترو گزينه نيست، نوعي ضرورت است

الباكر: توسعه فرودگاه هيترو گزينه نيست، نوعي ضرورت است


مدير عامل قطر ايرويز از دولت بريتانيا خواست تا هر چه سريع تر نسبت به برطرف نمودن معضل كمبود ظرفيت در فرودگاه هيتروي لندن اقدام نمايد.
به گزارش رويترز، "اكبر الباكر" با بيان اين مطلب افزود: ظرفيت فرودگاه هيترو تقريبا اشباع شده است و در صورتي كه دولت بريتانيا در اين زمينه چاره انديشي نكند، شرايط كنوني به يك "موقعيت فاجعه بار" منجر خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، وي كه در جمع مهمانان باشگاه هوانوردي بريتانيا سخن مي گفت، با بيان اين كه ساخت باند سوم هيترو مهم ترين اولويت عمراني اين فرودگاه است، تصريح كرد: احداث باند سوم آپشن يا گزينه اختياري نيست، بلكه نوعي الزام و ضرورت است.
الباكر در ادامه با اشاره به طرح هاي جايگزين براي مقابله با معضل اشباع فرودگاه هيترو گفت: مقرر شده است يك فرودگاه جديد چهار بانده در جزيره باريس ساخته شود، اما احداث اين فرودگاه حداقل 20 سال زمان مي خواهد و بعيد است دولت بريتانيا بتواند براي حل مشكل كمبود ظرفيت، تا اين حد صبر كند.
مديرعامل قطرايرويز هر چند تصميم دولت بريتانيا در ايجاد يك گروه مستقل براي بررسي وضعيت ظرفيت در هيترو را ستود، اما در عين حال گفت: گزارش اين گروه در سال 2015 ارائه خواهد شد و به نظر من، در اين شرايط نبايد حتي يك دقيقه زمان از دست داده شود.
وي خاطرنشان كرد: هيترو هم اكنون به مرز انفجار رسيده است و در شرايطي كه دولت بريتانيا با خطر "ركود دوم اقتصادي" مواجه است، نبايد فرصت استثنايي برخورداري از فرودگاه هيترو را از دست بدهد.
الباكر يادآور شد: هيترو در حال حاضر در ميدان رقابت با رقباي اروپايي كه از امكان توسعه برخوردارند، قافيه را باخته است و بي شك، عدم افزايش ظرفيت در اين فرودگاه، موجب افزايش فشارهاي اقتصادي، تعطيلي صنايع و كارخانجات و تشديد موج بيكاري خواهد شد.  
وي در پايان گفت: اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده براي توسعه هيترو بايد هر چه زودتر جامه عمل پوشانده شود و دولت بريتانيا نبايد خود را درگير تنش ها و سوالات بي شمار افكار عمومي نمايد.