اعضاي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها از نظرات مدير كل اتحاديه حمايت كردند

اعضاي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها از نظرات مدير كل اتحاديه حمايت كردند
در مجمع عمومي سالانه اتحاديه بين المللي فرودگاه ها كه چندي پيش در كانادا برگزار شد، اعضاي اين اتحاديه به طور يكپارچه از ايده ها و طرح هاي مدير كل اتحاديه استقبال كردند.
به گزارش رويترز، "آنجلا گيتنس" كه تلاش فرودگاه ها را در رسيدن به استانداردهاي كيفي، مهم ترين تعهد آنها در قبال مشتريان مي داند، تدوين و اجراي راهبردهاي نوين را براي پرداختن به مسائل پيش روي صنعت فرودگاهي امري ضروري مي داند و معتقد است همكاري نزديك با ايكائو براي بررسي سياست هاي كنوني و متعاقبا، تدوين استانداردهاي پايه، موجبات افزايش رضايت مشتريان را فراهم خواهد ساخت.
گيتنس مي افزايد: تلاش براي اجراي راهكارهاي توصيه شده و هماهنگي با ساير شركاي تجاري در موارد خاص، موجب مي شود در صورت بروز بحران، فرودگاه ها از طريق همكاري و هماهنگي با ساير بخش هاي صنعت، بتوانند در پيشبرد اهداف خود موفق تر از هميشه عمل نمايند.
مديركل اتحاديه بين المللي فرودگاه ها يادآور مي شود: فرودگاه ها تحت هر شرايطي موظف به ارائه خدمات كيفي به مسافران هستند و در مواردي مانند لغو يا تاخير پروازها كه مسافران خسته تر و مضطرب تر از هميشه هستند، اين خدمات بايد بهتر و مناسب تر ارائه شوند.