صنعت فرودگاهی با ساير بخش هاي صنعت هوانوردي متفاوت است

صنعت فرودگاهی با ساير بخش هاي صنعت هوانوردي متفاوت است
مدیرعامل فرودگاه ابوظبی گفت: صنعت فرودگاهی در مقایسه با سایر زیر مجموعه های صنعت هوانوردی، مستلزم تخصص و سرمایه گذاری بیشتری است و موفقیت در اين بخش از صنعت، نيازمند گذر زمان و تزريق اعتبارات مالي است.
به گزارش خلیج نیوز  "رودی ورسلی" با بیان این مطلب افزود: براي طراحی و ساخت یک فرودگاه بايد سال ها به نظاره نشست و سرمايه گذاري هاي كلاني انجام داد،در حالی که اين امر، در خصوص ساير بخش هاي صنعت هوانوردي، از جمله صنعت هواپيمايي، صادق نيست و بازسازی و نوسازی ناوگان یا حتي سفارش هواپیماهای جدید، با هزینه ای کمتر و در مدت زمانی کوتاه تر قابل انجام است.