ناس اير عربستان مهماندار خانم جذب مي كند

ناس اير عربستان مهماندار خانم جذب مي كند
مدير عامل شركت هواپيمايي كم هزينه ناس اير عربستان گفت: اين شركت مايل است در استخدام خدمه داخل پرواز، از وجود بانوان مهماندار نيز استفاده كند.
به گزارش عرب نيوز، "سليمان الحمدان" با بيان اين مطلب افزود: در صورت موافقت صريح مفتي ها و مقامات دولت عربستان با استخدام بانون، بنده شخصا مشكلي در اين كار نمي بينم.
وي يادآور شد: فعاليت ناس اير كاملا منطبق بر سنت ها، قوانين و آداب اجتماعي عربستان سعودي بوده است و ناس اير تمايل دارد همچنان در اين چارچوب به فعاليت خود ادامه دهد.