شركت هواپيماسازي ايرباس توليدات خود را كاهش نمي دهد

شركت هواپيماسازي ايرباس توليدات خود را كاهش نمي دهد
شركت هواپيماسازي ايرباس اعلام كرد: به رغم كمبود برخي قطعات، در سال جديد ميلادي، ميزان توليد جت هاي 320، 330 و 380 ثابت خواهد ماند و تغييري نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، هم اكنون برخي توليدكنندگان قطعات جت هاي ايرباس از برنامه توليد اين شركت هواپيمايي عقب افتاده اند، اما با وجود اين ايرباس در نظر دارد علاوه بر ادامه توليد جت هاي 330 و 380،  توليد جت محبوب 320 را كه هم اكنون 42 فروند در ماه است، ثابت نگه دارد.