ايرفلوت به دنبال استفاده حداكثري از حق آزادي ششم است

ايرفلوت به دنبال استفاده حداكثري از حق آزادي ششم است
در چند ماه گذشته، شركت هواپيمايي ايرفلوت روسيه با هدف استفاده از حق آزادي ششم، علاوه بر پرواز به كشورهاي آسيايي، پروازهايي را نيز در مسير خاور دور به اروپاي غربي و بالعكس برقرار كرده است.
به گزارش ژورنال صنعت حمل و نقل هوايي، قرار گرفتن هاب خطوط هوايي ايروفلوت در شرقي ترين قسمت اروپا موجب شده است اين شركت هواپيمايي از اين مزيت براي برقراري پروازهاي مستقيم ميان خاور دور و اروپاي غربي نهايت استفاده را ببرد.
بر اساس اين گزارش، موقعيت جغرافيايي فرودگاه مسكو تشابه هاي زيادي با موقعيت هلسينكي دارد و شايد به همين دليل است كه اين شركت هواپيمايي روسي در نظر دارد رويكرد خطوط هوايي فين اير را در فرايند بازاريابي خود پياده سازي كند.
اين گزارش حاكي است: شركت هاي هواپيمايي خاورميانه به دليل موقعيت جغرافيايي خاص اين منطقه از حق آزادي ششم بهره هاي فراواني برده اند، اما در اين ميان مسكو هم مزيت هاي خود را دارد و به دليل قرار داشتن در مسير پروازي خاور دور به اروپاي غربي، مورد اقبال مسافران اين مسير است.
هم اكنون، موقعيت مسكو به گونه اي است كه ايرفلوت در مقايسه با ساير رقباي اروپايي (غير از فين اير) مي تواند بدون استفاده از مدل هاي پهن پيكر، حتي با هواپيمايي مانند ايرباس 300-330 هم به بازارهاي آسيايي پرواز داير كند.
گفتني است استفاده از حق آزادي ششم قدمتي به اندازه جت هاي مسافربري دارد و تقريبا از اوائل دهه 50 سده گذشته، برخي خطوط هوايي مانند كي. ال. ام، استفاده فراواني از اين حق داشته اند، به گونه اي كه چندي بعد، اين شركت هواپيمايي به دليل تعدد مسافران آمريكايي خود، با اعتراض برخي از گروه هاي ملي گراي هلندي مواجه شد.