اولين پرواز دريم لاينر پس از سانحه اخير با موفقيت انجام شد

اولين پرواز دريم لاينر پس از سانحه اخير با موفقيت انجام شد
پس از مدت ها وقفه، سرانجام شركت هواپيمايي بوئينگ نخستين پرواز "بدون سانحه" دريم لاينر 787 را پس از انفجار باتري ليتيومي اين هواپيما انجام داد.
به گزارش رويترز، هدف اين پرواز كه با حضور بازرسان اداره هوانوردي فدرال ايالات متحده و نظارت دقيق اين افراد انجام شد، كنترل كاركرد باتري هاي ليتيومي اين پرنده بوده است.
بر اساس اين گزارش، در اين پرواز كه اندكي بيش از دو ساعت به طول انجاميد، گزارش مفصلي از نحوه كاركرد باتري ها تهيه شد.