ايرباس در مدل 350 خود از باتري هاي نيكل كادميومي استفاده مي كند

ايرباس در مدل 350 خود از باتري هاي نيكل كادميومي استفاده مي كند
شركت هواپيماسازي ايرباس اعلام كرد: هر چند رقيب اين شركت در صدد است با يافتن راهكارهاي لازم به استفاده از باتري هاي ليتيومي ادامه دهد، ولي ايرباس قصد دارد استفاده از اين باتري ها را براي هميشه كنار بگذارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، متعاقب بروز مشكل در باتري هاي ليتيومي دريم لاينر 787 كه موجب زمينگير شدن اين هواپيماها گرديد، ايرباس كه در مدل 350 خود از همين باتري ها استفاده مي كند، بررسي هاي خود را براي يافتن جايگزيني مناسب براي اين باتري ها آغاز كرد و در نهايت، مقرر شد از باتري هاي نسبتا قديمي نيكل كادميومي در ايرباس 350 استفاده نمايد.
اين در حالي است كه تست هاي پروازي اين هواپيما كماكان با استفاده از باتري هاي ليتيومي انجام خواهد شد.
باتري هاي نيكل كادميومي طول عمر بسيار زيادي دارند و در برابر تاثيرات مخرب مكانيكي و الكتريكي، مقاومت فوق العاده اي از خود نشان مي دهند. مقاومت داخلي و ميزان تخليه شار‍ژ اين باتري ها نيز بسيار ناچيز است.