تعطیلی دفتر LPR در ایام سوگواری امام حسین (ع)

با توجه به تعطیلات ایام سوگواری اباعبدالله الحسین دفتر LPR در روزهای 98/6/16 تا 98/6/20 هیچ برنامه مصاحبه ای نخواهد داشت.