Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 مرداد 1401

زمان بندی و نحوه پذیرش دانشجویان جدیدالورود

ضمن عرض تبریک بابت قبولی در رشته های این دانشکده، جهت اطلاع از زمان بندی و نحوه پذیرش دانشجویان جدیدالورود به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.