زمان بندی و نحوه پذیرش دانشجویان جدیدالورود

ضمن عرض تبریک بابت قبولی در رشته های این دانشکده، جهت اطلاع از زمان بندی و نحوه پذیرش دانشجویان جدیدالورود به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.