تبریک روز دانشجو و روز جهانی هواپیمایی

روز دانشجو (شانزدهم آذر) و روز جهانی هواپیمایی (هفتم دسامبر) به تمامی دانشجویان و متخصصین صنعت هواپیمایی تبریک گفته می شود.