تسلیت شهادت سردار قاسم سلیمانی

شهادت سردار سرافراز ایران حاج قاسم سلیمانی به عموم هم وطنان عزیز تسلیت عرض می شود.
سردار قاسم سلیمانی