برگزاری جلسه مشترک مدیران ارشد دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با نماینده دانشگاه ساپینزا ایتالیا

به گزارش روابط عمومی این جلسه با حضورسرپرست و معاونین دانشکده صنعت هواپیمایی با دکتر میکله جومنانه نماینده دانشگاه ساپینزا ایتالیا در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار و طرفین   درخصوص برگزاری دوره های مجازی (E-learning) و ارائه گواهینامه  (Certificate) مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

Sapienza