چهارمین جلسه مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد.

چهارمین جلسه مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی باحضور جناب آقای دکتر رحیمی ریاست محترم سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری کشور، سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، فرمانده محترم حوزه بسیج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران،مدیران صنعت هوانوردی و اساتید دانشگاهی برگزار گردید.

Screenshot ۲۰۲۰۰۷۲۸ ۲۲۲۸۱۵ 2