انتصاب مدیر امور اداری،پشتیبانی و فنی

انتصاب
طی حکمی از طرف سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری سرکار خانم جمیله منصوری به سمت «مدیر امور اداری،پشتیبانی و فنی»منصوب شد. ضمن تبریک به ایشان، امید است در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به جامعه علمی و اعتلای وطن عزیز اسلامی موفق و سربلند باشند.