پیام تبریک سرپرست دانشکده به مناسبت انتصاب ریاست سازمان هواپیمایی کشوری

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندس سید مهرداد طباطبایی سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در پیامی انتصاب آقای تورج دهقانی زنگنه به سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را تبریک گفت متن پیام ایشان به شرح ذیل می‌باشد.

انتصاب ریاست سازمان